Skip to main content

Få et gavekort på 1500 kr. til køb af nye tandproteser hos Broman Klinisk Tandklinik. Læs mere her.

Søg tilskud til tandprotese

Er De folkepensionist er der mulighed for at ansøge det offentlige om tilskud til tandbehandling hos Klinisk Tandtekniker Jens Broman. Deres muligheder er forskellige, hvorfor vi anbefaler at De følger offentlige myndigheders vejledning. 
Et tilskud kan udgøre op til 85 procent af prisen for behandlingen, men vurderes individuelt på baggrund af dine ansøgningsoplysninger.

Første skridt for at få tilskud er at De skal have et medicinkort/helbredstillæg af det offentlige, som på normalt vis tilsendes årligt per brev eller E-boks i december måned. Herefter vil et udvidet helbredstillæg kunne ansøges i forbindelse med behandling hos Klinisk Tandtekniker Jens Broman.

De generelle retningslinjer fra det offentlige for at få tilskud er blandet andet at De maximalt må have 80.000 kr. i banken og at De er folkepensionist. Nærmere informationer findes i ansøgningsskemaet, som De finder via din kommunes hjemmeside, se nedenstående links. Vi hjælper også gerne med vejledning på området, kontakt os for mere information.

Ansøgning om udvidet helbredstillæg i Gladsaxe Kommune (pensionsloven eller førtidspensionsloven).

Ansøgning om udvidet helbredstillæg i Gladsaxe Kommune (pensionsloven eller førtidspensionsloven) (anvendes af pårørende eller nærtstående).

Tilskudsoversigt til tandbehandlinger for folkepensionister i Gladsaxe Kommune.